Новини и събития

15 декември 2015

АПИС стана Златен партньор на Майкрософт

АПИС покри изискванията...

05 октомври 2015

АПИС представя новия продукт EuroCases на европейския пазар

25 август 2015

Семинар на тема: “Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища”

10 август 2015

Уеб система „ConsumerCases“

01 юни 2015

Семинар на тема: Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС

22 юли 2014

Вписано е вливането на "АПИС България" ЕООД в "АПИС Европа" АД в Търговския регистър

04 юли 2014

„АПИС България“ ЕООД се влива в „АПИС Европа“ АД

12 февруари 2014

Обявени са резултатите от анкетата по проекта EUCases

24 януари 2014

Над 2280 столични адвокати получиха достъп до АПИС досега

17 януари 2014

Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за АПИС Право и АПИС Практика

14 ноември 2013

АПИС гради паневропейска платформа за съдебна практика по проекта EUCases

02 септември 2013

АПИС АКАДЕМИЯ - „ИСКОВИ МОЛБИ от окръжните съдилища“