Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени

Проследяване и извличане на актуални данни за промени във фирмените досиета на посочени в клиентски списък компании

"Импорт на клиентски списъци" е модул, интегриран в информационната система за фирмите и организациите АПИС Регистър+, който дава възможност по импортиран в системата списък с ЕИК номера да се следят и извличат данни за направени промени в досиетата на съответните фирми.

Начинът за справка е следният:

1. Избира се бутонът "Следене и справки по списъци на субекти"

2. Във отворената форма "Следене и справки по списъци на субекти":

  • се посочва пътят към текстов файл (TXT, CSV), съдържащ списък с ЕИК номера на фирми, в който всеки ЕИК номер е на отделен ред, или
  • се въвеждат ръчно или чрез COPY-PASTE ЕИК номера на фирми.

3. Посочва се времеви период, за който се прави справката – от вградените календари или чрез задаване/заместване на датите.

В резултат се получава списък, съдържащ промени, ако има такива, за следените фирми с търсените ЕИК номера.

Предварително може да се зададат филтри по различни критерии:

  • всички
  • новорегистрирани
  • пререгистрирани
  • в ликвидация
  • в несъстоятелност
  • заличени
  • от дата до дата, което позволява да се следят промените за търсените ЕИК номера за дадена дата или интервал от време.

Всяка справка с ЕИК номера може да бъде съхранявана като списък и впоследствие да бъде допълвана или редактирана.

Полученият списък може да бъде разглеждан през системата или да бъде експортиран във файл в EXCEL-формат.