Свободен достъп до новата процедура за надомната работа в условията на извънредно положение

30 март 2020

За да подпомогне работодателите, които прилагат режим на дистанционна и надомна работа в условията на обявеното извънредно положение, АПИС Европа предоставя свободен достъп до новата разработка, налична в продукта АПИС Процедури: „Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение“. Заедно с това публикуваме и образците на документи, необходими за законосъобразното въвеждане на този режим.

Разгледани са условията, при които служителите, в случаите на извънредно положение, могат да полагат труд от вкъщи, минимумът документи, които трябва да изготви работодателят, уредбата на правото на отпуск и др. Взети са предвид мерките, приети със специалния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), свързано с епидемията от разпространението на COVID-19.

Процедурата и необходимите образци могат да бъдат намерени тук:

 

Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение: