Свободен достъп до новата процедура за надомната работа в условията на извънредно положение

30 март 2020

За да подпомогне работодателите, които прилагат режим на дистанционна и надомна работа в условията на обявеното извънредно положение, АПИС Европа предоставя свободен достъп до новата разработка, налична в продукта АПИС Процедури: „Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение“. Заедно с това публикуваме и образците на документи, необходими за законосъобразното въвеждане на този режим.

Разгледани са условията, при които служителите, в случаите на извънредно положение, могат да полагат труд от вкъщи, минимумът документи, които трябва да изготви работодателят, уредбата на правото на отпуск и др. Взети са предвид мерките, приети със специалния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), свързано с епидемията от разпространението на COVID-19.

Процедурата и необходимите образци могат да бъдат намерени тук:

 

Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение:

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.