Запис от обучителния уебинар за работа с правна информационна система АПИС

12 февруари 2024

Във видеоканала на АПИС в YouTube е качен и е свободно достъпен пълен запис от провелия се на 9 февруари обучителен уебинар за работа с правна информационна система АПИС. Събитието имаше за цел да запознае участниците с основните съдържателни и функционални характеристики на базовите информационни продукти АПИС Право, АПИС Практика и Евро Право, ползвани от адвокатите от София и страната по силата на сключените от САК и други адвокатски колегии договори с фирма АПИС.

В допълнение бяха представени и предимствата, които предоставят на потребителите експертните информационни системи АПИС Процедури и АПИС Време, както и деловодната система за адвокати и юрисконсулти АПИС Кантора.

Записът от обучителния уебинар е качен тук: https://www.youtube.com/watch?v=q3OwXXogJD0.