Новини и събития

16 февруари 2016

АПИС представи системата EuroCases на форума за ECLI

05 февруари 2016

Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика

30 януари 2016

Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за АПИС Право и АПИС Практика през 2016 г.

29 януари 2016

Кръгла маса на тема: "Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи"

11 януари 2016

Съдът на ЕС: Националният съд е длъжен да отправи преюдициално запитване при противоречива съдебна практика в други държави членки. Системата EuroCases предлага над 150 000 решения на национални юрисдикции по прилагане на европейските норми

15 декември 2015

АПИС стана Златен партньор на Майкрософт

АПИС покри изискванията...

05 октомври 2015

АПИС представя новия продукт EuroCases на европейския пазар

25 август 2015

Семинар на тема: “Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища”

10 август 2015

Уеб система „ConsumerCases“

01 юни 2015

Семинар на тема: Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС

22 юли 2014

Вписано е вливането на "АПИС България" ЕООД в "АПИС Европа" АД в Търговския регистър

04 юли 2014

„АПИС България“ ЕООД се влива в „АПИС Европа“ АД