Новини и събития

30 април 2017

Първи семинар от поредицата безплатни обучения в областта на правото за неюристи

27 март 2017

LINK DETECTOR и свободен достъп до правни и регистрови системи на АПИС

Пробвайте безплатната услуга LINK DETECTOR...

06 март 2017

АПИС Академия - приложението на функционалностите и специфичните предимства на правните информационни системи с марката „АПИС“

06 март 2017

АПИС Академия - Регистър API

На 23.03.2017 г. ще се проведе...

15 февруари 2017

"Данъци и финансов одит - 2017"

"АПИС Европа" организира семинар на 10.03.2017 г.

03 февруари 2017

АПИС Академия организира обучителен курс за Регистър API

Новости и иновативни приложения от АПИС...

30 януари 2017

Писмо до членовете на САК

„АПИС Европа" АД поднови абонамента

12 януари 2017

Безплатна добавка на АПИС улеснява потребителите

АПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector

03 януари 2017

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ. Видове недействителност. Основания, предявяване, правни последици, саниране. Частична недействителност, реституция, конверсия

22 декември 2016

АПИС допринесе за наградите в томболата на Института Макс Планк Люксембург

21 ноември 2016

Семинар на тема: “Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти”

24 октомври 2016

Семинар на тема: “ВЪВЕЖДАНЕ (ТРАНСПОНИРАНЕ) НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”