Новини и събития

14 декември 2020

Линк за излъчване на финансовия уебинар "Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка за финансово отчитане"

23 ноември 2020

Финансов уебинар "Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка за финансово отчитане"

Ежегоден безплатен финансов уебинар на 15.12.2020 г. за годишното финансово отчитане на 2020 г.

20 ноември 2020

ГПК, НПК, АПК и съдебни дела: Важни промени - вижте безплатно в АПИС

Вижте в „АПИС ВРЕМЕ“ експресните анализи на промените в ГПК, НПК, АПК

03 ноември 2020

Европейски фондове: Важни промени – вижте безплатно в АПИС

Вижте в „АПИС ВРЕМЕ“ експресния анализ на ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА УРЕДБА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

30 октомври 2020

Обучения за обучители в областта на личните данни по Проект SMEDATA

В рамките на международния проект SMEDATA на 2-3 и на 4-5 ноември ще се проведат двудневни обучения, насочени към специалисти в областта на личните данни.

16 октомври 2020

АПИС и Ърнст & Янг организират обучителни уебинари за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ организират на 20 и 29 октомври отворено уеб обучение

21 август 2020

Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар, изготвен от Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари

13 август 2020

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Една от промените, предвидени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е свързана с решение на Съда на ЕС, постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.